Historie klubu

Tenis má v Zašové již dlouholetou tradici. První dva tenisové dvorce byly založeny již v roce 1948 ve Stračce. V roce 1953 vybudovala skupina tenisových nadšenců nové dva dvorce v dolní části obce na bývalém Sokolském cvičišti. Tímto počinem byl založen tenisový klub pod hlavičkou TJ Sokol Zašová. V průběhu následujících let byly přikoupeny další pozemky. Členové klubu na těchto pozemcích svépomocí vybudovali další tenisové dvorce, odrazovou stěnu a sociální zázemí.

Největší investiční akce proběhla na konci 80. let, kdy byla postavena dnešní budova klubu. Součástí plánu pro výstavbu nové budovy byly vlastní šatny, nové sociální zařízení, sauna, bar a prostor pro ubytování návštěvníků. Souběžně s budovou byl vybudován asfaltový dvorec a parkoviště před areálem.

V roce 1990 se klub osamostatňuje a je registrován jako nový právnický subjekt pod názvem TJ Sokol tenis Zašová. Poslední změnou názvu prošel klub v roce 2000, kdy je přejmenován na Tenisový klub Zašová (nyní Tenisový klub Zašová, z.s.). 

Negativně se na tenisových dvorcích podepsaly katastrofální povodně v roce 1997. Povodně zasáhly areál tenisových kurtů a zničily antukový povrch všech dvorců, nejvíce byl zasažen kurt č. 4. Díky obrovskému nasazení a aktivitě našich členů byly dvorce zbaveny nánosů bahna a uvedeny zpět do původního stavu v poměrně krátkém časovém horizontu.

Již od počátku existence se náš oddíl snaží podporovat profesionální tenis. Klub je řádným členem Českého tenisového svazu a zúčastňuje se mistrovských soutěží smíšených družstev ve všech věkových kategoriích.